Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΤΩΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (MAGNA GRAECIA) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠτΔ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΤΩΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (MAGNA GRAECIA) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠτΔ

Επαναφορά, από την πόλη του Πυθαγόρα, της επιθυμίας να επανέλθει στο επίκεντρο της συζήτησης τη διαμάχη για την Ιόνια Αψίδα, τη Σιβαρίτιδα και τον Κρότωνα.

Η Επιτροπή II και III, στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης του Κρότωνα (Crotone), διοργάνωσε μια συμμετοχική συνάντηση για τα ζητήματα που προτείνονται στην ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο, Sergio Mattarella, την οποία η Επιτροπή της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Graecia) είχε στείλει στον Τύπο πριν από μερικές εβδομάδες.

Η συνάντηση, που συντονίστηκε στην αίθουσα Civica Assize στην Piazza della Resistenza από τους Προέδρους της Επιτροπής, Passalaqua και Ceraudo, κατέγραψε τη συμμετοχή διαφόρων τοπικών φορέων και ενώσεων καθώς και των κύριων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Παρόντες ήταν και ο Πρώτος Πολίτης και σειρά των Πυθαγόρειων δημοτικών συμβούλων. Επιπλέον, οι ακτιβιστές Domenico Mazza, συνδεδεμένοι εξ αποστάσεως, και ο Fabio Bruno Pisciuneri, επί τόπου, συμμετείχαν ως εκπρόσωποι της Επιτροπής της Μεγάλης Ελλάδας.

Μετά την εισαγωγή και ανάγνωση της ανοιχτής επιστολής από τους Συμβούλους που διοργανώνουν την εκδήλωση, ακολούθησε ο θεσμικός χαιρετισμός του Δημάρχου. Ο τελευταίος έδειξε ιδιαίτερη εμπλοκή στην ιδέα της υποστήριξης των θέσεων της επιστολής, ενισχύοντας τους λόγους από θεσμική άποψη.

Έπειτα, υπήρξαν και οι άλλες παρεμβάσεις από τις οποίες, χωρίς διακοπή, προέκυψε η ανάγκη να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Φορείς και Ιδρύματα διάσπαρτα από το Λακίνιο μέχρι τα όρια της Λουκανίας (Βασιλικάτας). Όλα αυτά για να προωθηθούν οι λόγοι της επιστολής, ζητώντας έτσι από τον Αρχηγό του Κράτους μια θεσμική επίσκεψη κατά μήκος της περιοχής της Ιόνιας Αψίδας (Arco Jonico).

Διάφορες οι διαπραγματευθείσες θεματικές. Από το δράμα της κινητικότητας σε αυτό των μεταφορών, το πέρασμα από τα προβλήματα στον τομέα της υγείας σε εκείνα που αφορούν στη δικαιοσύνη και την ασφάλεια. Αντιμετωπίστηκαν επίσης τα ζητήματα των ανισοτήτων μεταξύ των δυο πλευρών της Περιφέρειας που χαρακτηρίζονται από συγκεντρωτικές διαδικασίες που έχουν προκαλέσει δυσμενείς ανισότητες στο Ιόνιο από τις ιστορικές Πρωτεύουσες. Έχει διαπιστωθεί ότι η περιοχή της Καλαβρίας παρουσιάζεται με ένα έμβρυο που χειραφερείται στη δυτική της περιοχή, ενώ στα ανατολικά αγνοείται η έννοια του προαναφερθέντος όρου. Χωρίς να ξεχνάμε τις επισφαλείς συνθήκες που χαρακτηρίζουν τον κόσμο της εργασίας, μια πραγματική πληγή πίεσης που πιάνει περιοχές που έχουν εγκαταλειφθεί στον εαυτό τους, όπως του Κρότωνα και της Συβαρίτιδας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση του δημοτικού Φορέα και των Φορέων που συμμετέχουν να συνεχίσουν τη γραμμή υποστήριξης του αιτήματος επίσκεψης του Αρχηγού του Κράτους. Με την ελπίδα ότι, διευρύνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο το κοινό των Φορέων και Διοικήσεων που σκοπεύουν να συμμετάσχουν, ο Πρόεδρος θα αποδεχτεί την πρόσκληση που προτείνει η Επιτροπή της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Graecia).

Γραφείο Τύπου — Επιτροπή Magna Graecia

μετάφραση στα ελληνικά: mgrecianews.com

Dimitrio Am