ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ COSENZA ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ, Η MAGNA GRAECIA ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ COSENZA ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ, Η MAGNA GRAECIA ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Η συζήτηση σχετικά με τις διαδικασίες διοικητικής σύνθεσης μεταξύ οντοτήτων ξεκίνησε εκ νέου. Από την κοιλάδα του Κράτη, ένα βήμα προς τα εμπρός προς τις προκλήσεις του ΕΤΑΑ (Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)/PNRR .

Η συζήτηση για τη διοικητική συγχώνευση μεταξύ της πρωτεύουσας του Bruzio (Cosenza), της πόλης Rende και μιας σειράς κοινοτήτων δορυφόρου στην αστική περιοχή έχει επανέλθει στο προσκήνιο.

Στις προθέσεις, η επιθυμία δημιουργίας μιας δημογραφικά σημαντικής Πόλης που αποκτά ακόμη πιο κεντρικό ρόλο στις περιφερειακές διαδικασίες και γενικότερα στη δομή της Νότιας Ιταλίας.

Ως Επιτροπή ήμασταν πάντα ευδιάθετοι απέναντι στις ιδέες βελτιώσεων για τους σχετικούς πληθυσμούς. Ποτέ δεν κρύψαμε τη συμπάθειά μας προς εκείνες τις διαδικασίες στις οποίες, αναπόφευκτα, η πραγματικότητα της Νότιας Ιταλίας, αλλά γενικά της χώρας μας, θα πρέπει να προσαρμοστεί για να κερδίσει τις προκλήσεις που θα θέσει σε εφαρμογή η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε εκφράσει την άποψή μας για τα λαϊκά συναισθήματα που γεννήθηκαν στη Vibo Valentia, στην εγγύς Ιόνια Λουκανία. Υποστηρίξαμε τη δειλή προσπάθεια που γίνεται στον Κρότωνα. Ελπίζαμε, προς το συμφέρον των ντόπιων πληθυσμών, την επιθυμητή σύνθεση στην πεδιάδα της Gioia Tauro και στη Λοκρίδα. Σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να μην εκφράσουμε την εκτίμησή μας για αυτή που θα μπορούσε να αποδειχθεί, από όλες, η πιο ενδιαφέρουσα διαδικασία όσον αφορά στα διοικητικά αμαλγάματα.

Η πόλη της Κοζέντσα, στην πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται με την πάροδο των ετών από ένα πολιτικό φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στις βασικές αρχές του ιστορικού συγκεντρωτισμού, θα μπορούσε επιτέλους να ανοίξει, τουλάχιστον στις γειτονικές κοινότητες, σε ένα όραμα χωρίς αποκλεισμούς και να μην συνθλίβεται πλέον στον εαυτό της. η μοναχική Πόλη έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια το απίθανο να κάνει τις απέναντι περιοχές αποστειρωμένες και να κάνει “καμένη γη” τις περιοχές μακριά από το κέντρο βάρους του Bruzio.

Από τα τελευταία υπομνήματα του Τύπου που διαβάστηκαν για το θέμα, επικροτούμε το όραμα του Δημάρχου να θέλει να επεκτείνει τη διαδικασία από τη μεσαία κοιλάδα του Κράτη στην κοιλάδα Savuto, περνώντας από τις Seree στα δυτικά και την Presila στα ανατολικά. Ακριβώς όπως συγχαίρουμε τον Περιφερειακό Σύμβουλο Loizzo, που στήριξε ξεκάθαρα αυτό το εγχείρημα, ακόμη κι αν σε διαφορετικές θέσεις από αυτές του Δημάρχου.

Το σχέδιο διοικητικής συγχώνευσης στην Κοζέντσα, ως συνάρτηση του εξορθολογισμού του αριθμού των Δήμων και μέσα σε μια προοπτική που καθιστά την Καλαβρία μια συνεκτική ευρωπαϊκή περιφέρεια, μπορεί να γίνει κινητήριος δύναμη εάν συνοδεύεται από μια νέα διακυβέρνηση της περιφερειακής επικράτειας. Διεργασίες αυτού του είδους, στην πραγματικότητα, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης συμβατού με τους μοναδικούς ορισμένους πόρους του Recovery (ETAA).

Η ανανεωμένη λειτουργία της Κοζέντσα θα τροποποιούσε τη γεωγραφία των περιοχών. Τα πλεονεκτήματα αυτής της επιχείρησης θα είχαν θετικές επιπτώσεις όχι απλά για την αυστηρά περιοχή της Κοζέντσα, αλλά για ολόκληρη την περιοχή της κοιλάδας Pollino και της άνω Τυρρηνικής λωρίδας που από την Amantea περιβάλλει τη Λουκανία.

Οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των περιοχών του Κράτη και της κοιλάδας του Ισθμού θα άλλαζαν και θα εξισορροπούνταν, καθώς και με την περιοχή του Ιονίου. Ειδικό βάρος θα δοθεί στο νεογέννητο Εμπορικό Επιμελητήριο που ήθελε η περιοχή της Κοζέντσα να συναρμολογηθεί με αυτή των Απεννίνων της Paola.

Επομένως, θα προέκυπτε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που συνέβη στο Corigliano-Rossano, η οποία, μετά τη διαδικασία συγχώνευσης, έθεσε τον νέο Δήμο σε θέση επικουρικής αλληλεξάρτησης με τον Κρότωνα και σημείο διαλογής μεταξύ των ροών Ιονίου, Τυρρηνίας και Αδριατικής.

Άλλωστε, απλώς ο περιορισμός αυτής της διαδικασίας στη συνοπτική περίμετρο της Κοζέντσα και του Rende και μόνο, ή η σκέψη μιας αστικής πραγματικότητας που θα αναδυόταν δημογραφικά ενοποιημένη, χωρίς να μεταφερθεί στην ευρύτερη σκακιέρα της διαεδαφικότητας, θα αντιπροσώπευε μόνο ένα αδιέξοδο.

Η ιδέα του έργου της Κοζέντσα, παράλληλα με προτάσεις για ενώσεις και συγχωνεύσεις μεταξύ γειτονικών Δήμων ομοιογενών περιοχών, παραποτάμιων και εσωτερικών περιοχών, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, θα πρέπει να οδηγήσει στη μείωση του υπερβολικού δημοτικού κατακερματισμού της Περιφέρειας.

Αυτή η αναθεώρηση, ακολουθούμενη από κατάλληλα περιφερειακά νομοθετικά μέτρα, θα ξεκινήσει μια εδαφική μεταρρύθμιση με στόχο τον εντοπισμό σε πιθανές τέσσερις περιοχές (Magna Graecia, Bruzio-Pollino-Tirreno, Istmo-Serre και Stretto), την αναθεώρηση των αχανών και μητροπολιτικών περιοχών, χαρακτηρίζοντάς τις σε δημογραφικούς οικισμούς μεταξύ 350/450.000 κατ. Αυτά θα ήταν, όσον αφορά στο εδαφικό μέγεθος και τον πληθυσμό, πιστά στις επιταγές που ορίζει ο νόμος Del Rio. Όλο και περισσότερο, οι προϋποθέσεις για την υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται από τον τελευταίο θα προετοιμάζονται με την έναρξη μιας βαθιάς συστημικής μεταρρύθμισης που θα επιτρέψει στην Περιφέρεια να είναι ανταγωνιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο παίζοντας ρόλο στη Νότια Μακροπεριφέρεια. Θα επανεκκινήσει τη Μεσόγειο ως φυσικό κέντρο βάρους μεταξύ της περιοχής της Μέσης Ανατολής, των Aφρικανικών Xωρών και του δρόμου του Ατλαντικού.

Αυτή η μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί για να μπορέσει η Περιφέρεια να βαδίσει γρήγορα στην τροχιά του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και των Κοινοτικών Ταμείων του προγραμματισμού 2021-2027.

Και οι δυο, στην πραγματικότητα, συνάδουν με την κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρώπης: την εδαφική συνοχή. Η ίδια (συνοχή) που βάζει την επικράτεια στο επίκεντρο, υποστηρίζοντας την οικονομική της ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα πλεονεκτήματά του, επομένως, είναι ευθέως ανάλογα με τις εδαφικές συναθροίσεις. Το σχέδιο της Nuova Cosenza/Νέα Κοζέντσα (ή όπως θα αποφασιστεί να το ονομάσουμε) μπορεί να είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή στρατηγική εδαφικής συνοχής, αλλά, για να είναι επιτυχές, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από μια συστημική μεταρρύθμιση της περιφερειακής επικράτειας.

Ας ξεκινήσει από τον εξορθολογισμό του αριθμού των Δήμων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έως την αναθεώρηση των Βέλτιστων Εδαφικών Περιοχών που αποτελούν τον κόμβο (hub) διαχείρισης των κύριων οικονομικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, αλλά και κέντρο ωρίμανσης, καινοτομίας και ανάπτυξης.

Με βάση αυτό, πιστεύουμε ότι, ξεκινώντας από τη νέα περιφερειακή Κυβέρνηση, θα πρέπει να ευνοηθεί η διαδικασία συγχώνευσης της Κοζέντσα, η οποία, εκτός από την απόκτηση πληθυσμού που θα τοποθετούσε τη νέα Πόλη στο βήμα της περιφερειακής δημογραφίας, θα άρχιζε να μια προοπτική επανεξέτασης των Βέλτιστων Εδαφικών Περιοχών, ενός Αστικού Κέντρου ευρωπαϊκής σημασίας.

Γραφείο Τύπου — Επιτροπή Magna Graecia

μετάφραση στα ελληνικά: mgrecianews.com

Dimitrio Am