ΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ GΙΟΙΑ TAURO, ΨΙΧΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΟΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ CORIGLIANO-ROSSANO

ΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ GΙΟΙΑ TAURO, ΨΙΧΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΟΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ CORIGLIANO-ROSSANO

Εγκρίθηκε το Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο και ο προβλεπόμενος Π/Υ των Λιμενικών Αρχών του Τυρρηνικού και Ιόνιου Πελάγους. Περνάει η συνηθισμένη νοοτροπία που έχει μολυνθεί από έναν μυελώδη συγκεντρωτισμό.

Με τη συνηθισμένη λογική των δυο μέτρων και των δυο σταθμών, εγκρίθηκε το Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο 2023/25 για τους λιμένες που εμπίπτουν στην Αρχή Λιμένος της Gioia Tauro. Μεταξύ των διαφόρων εγγράφων προγραμματισμού είναι τα μέτρα που σχεδιάζονται για την υλοποίηση έργων υποδομής και την έκτακτη συντήρηση των λιμανιών, τα οποία καθορίζουν τη στρατηγική που υιοθέτησε ο Οργανισμός για την υποστήριξη της ανάπτυξης των λιμένων που διέπει. Περίπου 150 εκατ. € που θα επενδυθούν σε διάφορες δόσεις προγραμματισμού για τον υδροταμιευτήρα της Gioia Tauro. Τρεις παρεμβάσεις θα γίνουν. Το πρώτο, με αρχική αξία 20 εκατομμυρίων (που θα αυξηθεί σε 90 εκατομμύρια), θα βελτιστοποιήσει την αποκόλληση και την ευθυγράμμιση της δυτικής όχθης. Στη συνέχεια, θα γίνουν εργασίες για την εμβάθυνση και την ενίσχυση του καναλιού κατά μήκος της ανατολικής όχθης, με χρηματοδότηση 50 εκατ. €. Τέλος, μέσω χρηματοδότησης ύψους 7 εκατ. €, θα ξεκινήσει η ανακαίνιση των υφιστάμενων προβλήτων για τη Ro-Ro κυκλοφορία και θα προστεθεί η κατασκευή νέας προβλήτας Ro-Ro. Εκτός από τη μεγάλη επένδυση για τη δομή της Gioia Tauro, προορίζεται για τους υδροταμιευτήρες του Κρότωνα και του Corigliano-Rossano το ποσό των 5 εκατ. €. συνολικά, όπου προβλέπεται η βελτίωση, η ανακαίνιση και η λειτουργική αποκατάσταση των περιοχών και της πρόσβασης στον παλιό λιμένα. Δυο εκατ. € προορίζονται για το Corigliano-Rossano, όπου προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης και τεχνικής προσαρμογής των αποβάθρων πρόσβασης βόρεια και νότια του αερολιμένα. Για την υποστήριξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων, μετά την ηλεκτροποίηση της περιοχής και την ολοκλήρωση της κατασκευής των κτηρίων της Ναυτικής Ένωσης, θα ανακαινισθεί η προβλήτα και θα κατασκευαστεί η δεξαμενή πλεύσης.

Πιστεύουμε, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι η συνήθης επεξεργασία των ιχθύων στα μούτρα έχει απομονωθεί για τις ιονικές δομές. Δεν είναι μόνο η ελάχιστη χρηματοδότηση που προβλέπεται, αλλά και η τόλμη να προωθηθούν οι επενδύσεις αυτές ως μέσο βελτίωσης του θέματος των Ιόνιων λιμένων. Ούτε μια αναφορά για την πιθανότητα να διαγωνιστούν τα δυο Ιόνια λιμάνια για αιτήσεις χρηματοδότησης για τα προγράμματα ανάπτυξης της γεωργικής εφοδιαστικής, πρόσφατες προσκλήσεις που έχουν ανοίξει στο πλαίσιο των PNRR (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και με δυνατότητες χρηματοδότησης έως 500 εκατ. €. Και όμως μιλάμε για δυο υδροταμιευτήρες, τους Ιόνιους, που προέρχονται από μια από τις πιο αγροτικές περιοχές της χώρας. Είναι προφανές ότι σε μια κατάσταση τόσο ανισόρροπη από οικονομικής άποψης, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την πραγματική δυνατότητα ανάκαμψης των εν λόγω λιμένων. Επιπλέον, τα άλλα δυο λιμάνια της Τυρρηνικής (Taureana di Palmi και Vibo Valentia), πολύ μικρότερα και λιγότερο λειτουργικά από τα Ιόνια λιμάνια της Καλαβρίας, θα επωφεληθούν από μεγαλύτερες επενδύσεις.

Είναι σαφές ότι αυτή η κατάσταση, καθώς και η σαφής και διαδεδομένη ανισότητα μεταχείρισης μεταξύ Ιόνιων και Τυρρηνικών υδροταμιευτήρων, θα συνεχίσουν να δημιουργούν ανισορροπίες και ασταθμίες. Οι πολίτες του Κρότωνα έκαναν καλά που ξεκίνησαν την ιδέα ενός δημοψηφίσματος για να απελευθερωθεί το λιμάνι του Πυθαγόρα από την Αρχή Λιμένος της Gioia Tauro. Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της. Εξάλλου, η εγγύτητα με τον Τάραντα και οι τουριστικές-κρουαζιέρας-εμπορικές σχέσεις, που συνδέουν τα Ιόνια λιμάνια της Καλαβρίας με το λιμάνι του Τάραντα, επιτρέπουν να είναι δυνατό να φανταστεί κανείς μια μοναδική Αρχή της Ιόνιας Λεκάνης που θα συγχωνεύει το λιμάνι της Απουλίας με τα δυο λιμάνια της Καλαβρίας. Το ίδιο ισχύει και για μια πιο ορθολογική σύνδεση των ζωνών ZES* που από το Τάραντα έως τον Κρότωνα, μέσω του Corigliano-Rossano, συγκεντρώνουν λιμάνια, αεροδρόμια και βιομηχανικές περιοχές που έχουν κοινό το ίδιο ανεκπλήρωτο δυναμικό. Όλο και περισσότερα θα λανσάρονται ως ένα ενιαίο Οικοσύστημα Καινοτομίας που θα μπορούσε να αποτελέσει το σημείο καμπής για ολόκληρη την τεράστια διαπεριφερειακή περιοχή του Ιονίου Κόλπου.

Η πολιτική σταματά να παραπαίει και προσπαθεί να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί, από την πλευρά του Ιονικού Πύργου, μια συνεχής μεταχείριση ως υποανάπτυκτης και να απαιτεί από την κοινωνία να υποκύψει στα κεντρικά διατάγματα. Οι δυο λιμενικοί υδροταμιευτήρες Corigliano-Rossano και Κρότωνα, μαζί με τον λιμένα ανεφοδιασμού Sant’Anna, και μαζί με τις δομές του Ιόνιου Τόξου, είναι η μόνη δυνατότητα για να φανταστούμε ένα βλαστό ανάπτυξης για την Σιβαρίτιδα και τον Κρότωνα, και γενικά για όλο το ευρύ φάσμα του Ιόνιου Τόξου. Αντίθετα, και λόγω των επιλογών της Αρχής Λιμένος της Gioia Tauro, η Ιόνια περιοχή της Καλαβρίας θα συνεχίσει να είναι όλο και πιο έρημη. Καταδικασμένη σε ένα σκοτεινό μέλλον, γεμάτο από δυσκολίες και απελπισία.

 

Γραφείο Τύπου – Ιονία-Μεγάλη Ελλάδα

Μετάφραση: https://www.mgrecianews.com/

*ZES: ΕΟΖ (Ειδικές Οικονομικές Ζώνες)

Πηγή: https://bit.ly/3B5kQq3

Dimitrio Am